Giáo án Thế giới côn trùng, lớp chồi (4 – 5 tuổi): Con kiến

Bài dạy Con kiến, đề tài Thế giới công trùng, lớp Chồi 4-5 tuổi.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 • Trẻ biết đặc điểm của con kiến.
 • Trẻ biết đời sống của loài Kiến:
  • Sự đẻ trứng – nở con – nơi sống – thức ăn
  • Sự phân công công việc trong đàn.
  • Các hoạt động khác của Kiến
 • Phát triển tư duy logic, chú ý, óc phán đoán, suy luận qua việc sắp xếp các tranh theo thứ tự, qua việc trả lời câu hỏi của cô, của bạn
 • Giáo dục trẻ tính chăm chỉ, đoàn kết.
 • Phát triển trí tưởng tượng – phối hợp cùng bạn tạo ra sản phẩm đẹp.

Đọc tiếp “Giáo án Thế giới côn trùng, lớp chồi (4 – 5 tuổi): Con kiến”

Office 365 – Bài 23: Các tính năng của menu Layout trong Word

Cách chia cột văn bản, ngắt cột, ngắt trang, ngắt section và trình bày section.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 23: Các tính năng của menu Layout trong Word”

Office 365 – Bài 22: Các tính năng của menu Design trong Word

Hướng dẫn sử dụng menu Design: chọn Chủ đề, đóng dấu bản quyền, chọn màu tờ giấy, chọn viền tờ giấy.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 22: Các tính năng của menu Design trong Word”

Office 365 – Bài 21: So sánh menu Insert của Word Online và Word offline

So sánh menu Insert của Word Online và Word trên máy tính.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 21: So sánh menu Insert của Word Online và Word offline”

Office 365 – Bài 20: Cách chèn Header, Footer và ngắt trang giấy

Hướng dẫn chèn Header đầu trang, Footer cuối trang và ngắt trang văn bản.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 20: Cách chèn Header, Footer và ngắt trang giấy”

Office 365 – Bài 19: Cách nhập công thức toán học trong Word

Hướng dẫn trình bày công thức Toán học trong văn bản Word

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 19: Cách nhập công thức toán học trong Word”

Office 365 – Bài 18: Chèn ký tự đặc biệt, biểu tượng symbol và trang trí

Cách chèn ký tự đặc biệt, biểu tượng symbol và trang trí văn bản Word

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 18: Chèn ký tự đặc biệt, biểu tượng symbol và trang trí”

Office 365 – Bài 17: Vẽ bảng, trang trí và nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu trong bảng

Cách tạo bảng, trang trí và nhập dữ liệu, gộp ô và tách ô sắp xếp dữ liệu trong bảng.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 17: Vẽ bảng, trang trí và nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu trong bảng”

Office 365 – Bài 16: Chèn smart art, hình sơ đồ hoặc tiến trình

Cách chèn smart art, hình sơ đồ, tiến trình vào văn bản trong Word

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 16: Chèn smart art, hình sơ đồ hoặc tiến trình”

Office 365 – Bài 15: Chèn textbox – khung chữ và cách trình bày khung chữ

Cách chèn textbox, khung chữ và cách trình bày khung textbox trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 15: Chèn textbox – khung chữ và cách trình bày khung chữ”