Office 365 – Bài 27: cách chèn ghi chú, foot note và lập chỉ mục trong Word

Hướng dẫn chèn ghi chú foot note và chỉ mục index trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 27: cách chèn ghi chú, foot note và lập chỉ mục trong Word”

Office 365 – Bài 26: Cách tạo mục lục trong Word tự động và cập nhật lại mục lục

Cách tạo và cập nhập nội dung hoặc đánh số trang của mục lục tự động trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 26: Cách tạo mục lục trong Word tự động và cập nhật lại mục lục”

Office 365 – Bài 25: Cách thụt đầu dòng, thêm tab và căn chỉnh tab trong Word

Hướng dẫn cách thêm và căn chỉnh tab trình bày trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 25: Cách thụt đầu dòng, thêm tab và căn chỉnh tab trong Word”

Office 365 – Bài 24: Chia section, liên kết hoặc ngắt kết nối section trong Word

Cách trình bày theo section riêng biệt hoặc ngắt liên kết section trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 24: Chia section, liên kết hoặc ngắt kết nối section trong Word”

Office 365 – Bài 23: Các tính năng của menu Layout trong Word

Cách chia cột văn bản, ngắt cột, ngắt trang, ngắt section và trình bày section.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 23: Các tính năng của menu Layout trong Word”

Office 365 – Bài 22: Các tính năng của menu Design trong Word

Hướng dẫn sử dụng menu Design: chọn Chủ đề, đóng dấu bản quyền, chọn màu tờ giấy, chọn viền tờ giấy.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 22: Các tính năng của menu Design trong Word”

Office 365 – Bài 21: So sánh menu Insert của Word Online và Word offline

So sánh menu Insert của Word Online và Word trên máy tính.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 21: So sánh menu Insert của Word Online và Word offline”

Office 365 – Bài 20: Cách chèn Header, Footer và ngắt trang giấy

Hướng dẫn chèn Header đầu trang, Footer cuối trang và ngắt trang văn bản.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 20: Cách chèn Header, Footer và ngắt trang giấy”

Office 365 – Bài 19: Cách nhập công thức toán học trong Word

Hướng dẫn trình bày công thức Toán học trong văn bản Word

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 19: Cách nhập công thức toán học trong Word”

Office 365 – Bài 18: Chèn ký tự đặc biệt, biểu tượng symbol và trang trí

Cách chèn ký tự đặc biệt, biểu tượng symbol và trang trí văn bản Word

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 18: Chèn ký tự đặc biệt, biểu tượng symbol và trang trí”