Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Đập bắt bóng tại chỗ

Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề gia đình, đập bắt bóng tại chỗ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-Trẻ biết đập và bắt bóng tại chỗ và không làm rơi bóng

– Phát triển cơ tay và sự phán đoán chính xác.

– Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia vào các hoạt động

Đọc tiếp “Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Đập bắt bóng tại chỗ”

Giáo án PTNT cho trẻ 5 – 6 tuổi | Ôn số lượng 5

Lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề trường mầm non,Ôn số lượng 5

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ nhận biết số lượng trong phạm vi 5.

– Rèn kỹ năng đếm và phân loại các nhóm đồ vật trong phạm vi 5

– Trẻ hào hứng tích cực tham gia các trò chơi. Tham gia các hoạt động theo nhóm

Đọc tiếp “Giáo án PTNT cho trẻ 5 – 6 tuổi | Ôn số lượng 5”