Giáo án mần non 3-4 tuổi: Âm thanh quoanh bé

 

Đề tài : ÂM THANH QUANH BÉ

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
 • Trẻ biết lắng nghe và phát hiện ra các âm thanh mà trẻ biết như tiếng máy bay, xe ô tô, tàu lửa…
 • Biết các đặc điểm đặc trưng của PTGT: tàu lửa, xe ô tô, thuyền
 • Biết lắng nghe và đoán tên các bài hát cô cho trẻ nghe
 • Trẻ hát đúng lời và biết vận động theo lời bài hát.

 1. CHUẨN BỊ:
 • Powerpoint về các PTGT
 • Đàn , máy hát
 • Tranh các PTGT

 

 1. TIẾN HÀNH :
 1. Hoạt động 1 : 
 • Cô cho trẻ xem và lắng nghe bài :” Em tập lái ô tô”
 • Trong bài hát có những PTGT nào?
 • Tìm xem trong lớp mình có xe ô tô không?
 • Đàm thoại về đặc điểm xe
 • Cho trẻ lắng nghe tiếng các động cơ của tàu lửa, thuyền…và đoán xem đó là PTGT gì?

 

 1. Hoạt động 2:
 • Cô đàn vài nốt đầu của bài “ Em tập lái ô tô” để trẻ đoán tên bài hát
 • Cô nói lại chính xác tên bài hát và cùng trẻ vận động hát theo bài hát.
 • Cô đàn nốt cuối bài :” Đoàn tàu nhỏ xíu” cho trẻ đoán tên bài hát.Mời cá nhân trẻ hát bài vừa đoán
 • Cả lớp cùng vận động
 • Cô mở catset và vận động bài hát “ Em đi chơi thuyền” và cho trẻ đoán.
 • Cho trẻ hát theo nhóm

 

 1. Hoạt động 3: 
 • Cô mời cô Kim Dung hát bài :” Anh phi công ơi” cho cả lớp cùng nghe