Office 365 – Bài 5: Cách đồng bộ thư mục và tập tin qua One Drive

Hướng dẫn sử dụng One Drive để đồng bộ thư mục và tập tin từ máy tính lên mạng hoặc từ mạng internet về máy tính.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 5: Cách đồng bộ thư mục và tập tin qua One Drive”

Office 365 – Bài 4: Cách cài đặt One Drive và sử dụng đồng bộ tập tin

Hướng dẫn cài đặt One Drive và các sử dụng để đồng bộ tập tin từ máy tính lên mạng trên mây.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 4: Cách cài đặt One Drive và sử dụng đồng bộ tập tin”