Kỹ năng tin học cho nhân viên văn phòng

Kỹ năng tin học cho nhân viên văn phòng

Bạn sẽ học được gì?
  • Có những kỹ năng sử dụng windows 10 thành thạo, kỹ năng sử dụng Internet, kỹ năng sử dụng các chương trình thông dụng trên máy tính.
  • Biết cách bảo vệ những tài khoản Gmail, FB tránh bị hack.
  • Có thể áp dụng trực tiếp vào công việc hàng ngày.
  • Về lâu dài sẽ làm tăng năng suất lao động vì làm giảm thời gian “”mày mò””, vì kỹ năng đã được đào tạo qua khóa học”.

Đăng ký học: Kỹ năng tin học cho nhân viên văn phòng

Đọc tiếp “Kỹ năng tin học cho nhân viên văn phòng”

Học Excel từ công việc thực tế để đạt hiệu quả công việc

Học Excel từ công việc thực tế

Bạn sẽ học được gì

  • Tăng năng suất làm việc
  • Nắm bắt các thủ thuật giúp giải quyết vấn đề
  • Sử dụng thành thục, ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống
  • Tiết kiệm thời gian chi phí

Link đăng ký học: Học Excel từ công việc thực tế để đạt hiệu quả công việc

Đọc tiếp “Học Excel từ công việc thực tế để đạt hiệu quả công việc”