Giáo án PTNT trẻ 5 – 6 tuổi| Những người thân trong GĐ bé

Lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề gia đình, những người thân trong GĐ bé

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-Trẻ biết  tên gọi những người thân trong gia đình . Những mối quan hệ của những thành viên trong gia đình

-Phát triển sự chú ý ghi nhớ có chủ định

-Giáo dục trẻ biết yêu quý kính trọng những người thân trong gia đình

Đọc tiếp “Giáo án PTNT trẻ 5 – 6 tuổi| Những người thân trong GĐ bé”

Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Đập bắt bóng tại chỗ

Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề gia đình, đập bắt bóng tại chỗ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-Trẻ biết đập và bắt bóng tại chỗ và không làm rơi bóng

– Phát triển cơ tay và sự phán đoán chính xác.

– Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia vào các hoạt động

Đọc tiếp “Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Đập bắt bóng tại chỗ”