Office 365 – Bài 12: Tạo đề mục, danh sách và số thứ tự online

Hướng dẫn tạo đề mục Heading, tạo danh sách và số thứ tự trên phần mềm Online

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 12: Tạo đề mục, danh sách và số thứ tự online”

Office 365 – Bài 11: Tạo đề mục heading, danh sách và số thứ tự

Hướng dẫn tạo đề mục Heading, tạo danh sách và số thứ tự.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 11: Tạo đề mục heading, danh sách và số thứ tự”