Cách đổi DNS trên máy tính Windows và cập nhật flush DNS bằng lệnh CMD

Đặt lại DNS cho máy tính Windows để vào mạng ổn định hơn, và lệnh flushdns trong CMD.