Office 365 – Bài 23: Các tính năng của menu Layout trong Word

Cách chia cột văn bản, ngắt cột, ngắt trang, ngắt section và trình bày section.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 23: Các tính năng của menu Layout trong Word”

Office 365 – Bài 22: Các tính năng của menu Design trong Word

Hướng dẫn sử dụng menu Design: chọn Chủ đề, đóng dấu bản quyền, chọn màu tờ giấy, chọn viền tờ giấy.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 22: Các tính năng của menu Design trong Word”

Office 365 – Bài 21: So sánh menu Insert của Word Online và Word offline

So sánh menu Insert của Word Online và Word trên máy tính.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 21: So sánh menu Insert của Word Online và Word offline”

Office 365 – Bài 20: Cách chèn Header, Footer và ngắt trang giấy

Hướng dẫn chèn Header đầu trang, Footer cuối trang và ngắt trang văn bản.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 20: Cách chèn Header, Footer và ngắt trang giấy”