Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5 – 6 tuổi | Tập tô o, ô, ơ

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề trường mầm non,Tập tô o, ô, ơ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

– Trẻ biết được các nét của chữ O , Ô , Ơ

– Trẻ biết cách cầm bút, ngồi đúng tư thế , tô trùng khít nét in mờ .

– Qua hoạt động giáo dục tính cẩn thận chú ý thực hiện hoạt động.

Đọc tiếp “Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5 – 6 tuổi | Tập tô o, ô, ơ”

Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5 – 6 tuổi | Truyện bạn mới

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề trường mầm non,truyện bạn mới

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ biết nội dung, ý nghĩa câu truyện, nhớ tên truyện và tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện Bạn mới.

– Trẻ nghe hiểu, biết trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô.

– Hứng thú nghe truyện. Qua câu truyện giáo dục trẻ biết yêu thương, giúp đỡ bạn, không chê cười khi bạn bị tật.

Đọc tiếp “Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5 – 6 tuổi | Truyện bạn mới”