Office 365 – Bài 6: Cách mở chương trình Word, tạo, lưu và đóng tập tin trên máy tính hoặc trên mây

Hướng dẫn cách bật chương trình Word và sử dụng tạo tập tin, lưu trữ và đóng tập tin trên máy tính hoặc trên mây.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 6: Cách mở chương trình Word, tạo, lưu và đóng tập tin trên máy tính hoặc trên mây”

Office 365 – Bài 5: Cách đồng bộ thư mục và tập tin qua One Drive

Hướng dẫn sử dụng One Drive để đồng bộ thư mục và tập tin từ máy tính lên mạng hoặc từ mạng internet về máy tính.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 5: Cách đồng bộ thư mục và tập tin qua One Drive”

Office 365 – Bài 4: Cách cài đặt One Drive và sử dụng đồng bộ tập tin

Hướng dẫn cài đặt One Drive và các sử dụng để đồng bộ tập tin từ máy tính lên mạng trên mây.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 4: Cách cài đặt One Drive và sử dụng đồng bộ tập tin”

Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở

Bạn sẽ:

• Lấy lại những mẫu câu giao tiếng cơ bản bằng tiếng Anh tại công sở.

• Thành thạo những mẫu câu giao tiếng bằng tiếng Anh trong mọi tình huống trong môi trường làm việc.

• Nâng cao phản xạ NGHE và NÓI.

• Tự tin giao tiếp tốt với sếp và đồng nghiệp nước ngoài.

• Thành thạo tiếng Anh thể hiện qua các tình huống thể hiện cảm xúc, tình huống cần sự giúp đỡ.

Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở

Đọc tiếp “Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở”