Office 365 – Bài 17: Vẽ bảng, trang trí và nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu trong bảng

Cách tạo bảng, trang trí và nhập dữ liệu, gộp ô và tách ô sắp xếp dữ liệu trong bảng.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 17: Vẽ bảng, trang trí và nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu trong bảng”

Office 365 – Bài 13: Hướng dẫn chèn hình và trình bày hình vào văn bản

Hướng dẫn chèn hình và trình bày hình vào văn bản trong soạn thảo Word

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 13: Hướng dẫn chèn hình và trình bày hình vào văn bản”

Office 365 – Bài 12: Tạo đề mục, danh sách và số thứ tự online

Hướng dẫn tạo đề mục Heading, tạo danh sách và số thứ tự trên phần mềm Online

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 12: Tạo đề mục, danh sách và số thứ tự online”

Office 365 – Bài 11: Tạo đề mục heading, danh sách và số thứ tự

Hướng dẫn tạo đề mục Heading, tạo danh sách và số thứ tự.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 11: Tạo đề mục heading, danh sách và số thứ tự”

Office 365 – Bài 10: Chỉnh font chữ, kích thước, căn lề đoạn văn, đặt văn bản mặc định

Chỉnh font chữ trình bày kích thước, căn đoạn văn, thiết đặt văn bản mặc định.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 10: Chỉnh font chữ, kích thước, căn lề đoạn văn, đặt văn bản mặc định”