Hướng dẫn xóa phông khi dạy học trực tuyến

How to change your background when streaming or teaching online.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ChromaCam để xóa phông nền khi sử dụng Webcam dạy học trực tuyến.
Đọc tiếp “Hướng dẫn xóa phông khi dạy học trực tuyến”