Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở

Bạn sẽ:

• Lấy lại những mẫu câu giao tiếng cơ bản bằng tiếng Anh tại công sở.

• Thành thạo những mẫu câu giao tiếng bằng tiếng Anh trong mọi tình huống trong môi trường làm việc.

• Nâng cao phản xạ NGHE và NÓI.

• Tự tin giao tiếp tốt với sếp và đồng nghiệp nước ngoài.

• Thành thạo tiếng Anh thể hiện qua các tình huống thể hiện cảm xúc, tình huống cần sự giúp đỡ.

Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở

Nội dung khóa học “Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở”:

• Trôi chảy tiếng Anh khi phỏng vấn với sếp Tây.

• Tiếng Anh cho Ngày đầu tiên đi làm.

• Thực hành các mẫu câu thông dụng trong môi trường công ty.

• Thực hành các kỹ năng cần sử dụng tiếng Anh thông dụng trong môi trường công ty.

• Thành thạo tiếng Anh thể hiện qua các tình huống thể hiện cảm xúc.

• Tiếng Anh dành cho yêu cầu tăng lương, thăng chức.

Tham gia khóa học Thành thạo tiếng anh giao tiếp nơi công sở