Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Đập bắt bóng tại chỗ

Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề gia đình, đập bắt bóng tại chỗ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-Trẻ biết đập và bắt bóng tại chỗ và không làm rơi bóng

– Phát triển cơ tay và sự phán đoán chính xác.

– Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia vào các hoạt động

Đọc tiếp “Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Đập bắt bóng tại chỗ”

Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Bò bằng bàn tay cẳng chân

Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, bò bằng bàn tay cẳng chân

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-Trẻ biết bò bằng bàn tay cẳng chân. Bò đúng tư thế.

– Trẻ bò đúng kĩ thuật ( chân nọ, tay kia) mắt nhìn thẳng và bò về phía trước

-Giáo dục trẻ hòa đồng có tinh thần đoàn kết trong giờ học

Đọc tiếp “Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Bò bằng bàn tay cẳng chân”

Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi | Đi thăng bằng trên ghế thể dục

Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề trường mầm non, Đi thằng trên ghế thể dục

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU                             

– Trẻ biết đi thăng bằng trên ghế thể dục

– Thực hiện tốt kỹ năng đi thăng bằng, phát triển cơ chân.

– Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học

Đọc tiếp “Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi | Đi thăng bằng trên ghế thể dục”

Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi | Bật liên tục vào vòng

Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề trường mầm non, Bật liên tục vào vòng

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Trẻ biết bật liên tục vào 5 ô. Bật đúng tư thế, khi bật không chạm vào vòng.
– Rèn luyện kỹ năng bật chụm chân và phát triển cơ chân cho trẻ.
-Giáo dục trẻ hòa đồng có tinh thần đoàn kết trong giờ học

Đọc tiếp “Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi | Bật liên tục vào vòng”