Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Dạy hát Ba đàn mẹ hát

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề gia đình, dạy hát Ba đàn mẹ hát

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Trẻ thuộc lời, hát diễn cảm bài hát Ba đàn mẹ hát.Trẻ biết thêm về tình cảm của gia đình.

Trẻ hát đúng lời, rõ nhạc của bài hát. Phát triển vận động tinh của đôi bàn tay và sự khéo léo của đôi bàn chân.

Trẻ hứng thú với tác phẩm âm nhạc, biết phối hợp và đoàn kết với nhau trong khi chơi trò chơi.

Đọc tiếp “Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Dạy hát Ba đàn mẹ hát”

Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Dạy hát đường và chân

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, dạy hát đường và chân

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ thuộc lời,biết tên bài hát, tên tác giả ,hiểu nội dung bài hát Đường và chân. Hát đúng giai điệu bài hát.

– Thể hiện giai điệu , nhịp điệu bài hát

– Trẻ hứng thú với giờ học, nghe lời cô. Biết nhiệm vụ, giữ gìn bảo vệ các giác quan.

Đọc tiếp “Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Dạy hát đường và chân”