Giáo án mần non 3-4 tuổi: Ai xếp giỏi?

AI XẾP GIỎI?

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Trẻ phát hiện ra quy luật và biết xếp theo quy luật xen kẽ.

CHUẨN BỊ:

Hình tròn, hình vuông.

Tranh con bướm, đồng hồ, áo đầm, khung hình.

Nút.

Vòng tay bằng bitis.

Hoa đủ màu.

TIẾN TRÌNH:

Hoạt động 1:

Tổ chức trẻ chơi trò chơi “Gió thổi cây nghiêng”. 

Hỏi trẻ cô có hình gì?

Cho trẻ xem những hình tròn và hình vuông cô đã dán trên tường, kệ theo quy luật. Cô gợi ý hỏi trẻ và trẻ phát hiện các quy luật xen kẽ.

Cho trẻ lên gắn tiếp theo quy luật của cô.

Lần 1:

Lần 2: 

Lần 3:

Hoạt động 2:

Cô đưa bức tranh đồng hồ, khung hình… cho trẻ phát hiện quy luật và yêu cầu trẻ gắn trang trí hạt nút theo quy luật có sẵn.

Tổ chức cho trẻ kết đôi cùng nhau.

Hoạt động 3:

Cho trẻ phát hiện xem cô có gì mới? Cho trẻ xem chiếc vòng tay cô đã trang trí. Trò chuyện với trẻ để giới thiệu về chiếc vòng tay của cô, yêu cầu trẻ gắn tiếp theo những bông hoa trên chiếc vòng của cô.

Trẻ thực hiện theo ý thích và sự sáng tạo của trẻ.