Office 365 – Bài 6: Cách mở chương trình Word, tạo, lưu và đóng tập tin trên máy tính hoặc trên mây

Hướng dẫn cách bật chương trình Word và sử dụng tạo tập tin, lưu trữ và đóng tập tin trên máy tính hoặc trên mây.

Khóa học trực tuyến tin học văn phòng giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Đăng ký học Làm chủ bộ Office 365