Cách sửa lỗi 200 “division by zero” của Turbo Pascal

Lỗi 200 “division by zero” của Turbo Pascal khi dùng thư viện CRT là lỗi khi phép chia cho 0.
Phép chia cho 0 là không chia được nên sẽ báo lỗi.
Lỗi có mã là 200.
Mỗi khi gặp phép chia nhưng số chia cho 0 thì sẽ hiện lỗi 200 “division by zero”.

Nhưng thư viện CRT, vừa sử dụng đã lỗi, nguyên nhân là vì kích thước màn hình của các thiết bị đời mới sau này khác với trước đây, thời mới có thư việcn CRT nên có phép toán bị lỗi.

Bạn tải bản vá khắc phục lỗi 200 cho thư việcn CRT và chép vào thư viện của Turbo Pascal là được. Đọc tiếp “Cách sửa lỗi 200 “division by zero” của Turbo Pascal”