SKKN hướng dẫn trẻ mầm non tự tạo đồ chơi

SKKN: Hướng dẫn trẻ mầm non tự tạo đồ chơi

Trong trường mầm non, vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ. Đồ chơi là phương tiện giúp trẻ thực hiện hoạt động đó. Đồng thơi cũng chính là cách giúp trẻ tiếp thu bài học một cách sinh động, nhiệt tình. Đồng hành cùng trẻ tạo ra những đồ chơi giúp trẻ vui chơi, học tập hiệu quả nhất.

Tự tạo đồ chơi
Nguồn: Internet

Đọc tiếp “SKKN hướng dẫn trẻ mầm non tự tạo đồ chơi”

Sáng kiến kinh nghiệm: Hoạt động vui chơi

Sáng kiến kinh nghiệm về đề tài: Hoạt động vui chơi trong giáo dục mầm non

Như chúng ta đã biết trẻ mầm non học mà chơi chơi mà học là một trong các hoạt động học tập của trẻ. Đây là hoạt động có mục đích to lớn đối với sự phát triển toàn diện về nhân cách con người trẻ. Thông qua hoạt động vui chơi còn hình thành ở trẻ những chức năng tâm lý. Tạo cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách.

Đọc tiếp “Sáng kiến kinh nghiệm: Hoạt động vui chơi”