Office 365 – Bài 27: cách chèn ghi chú, foot note và lập chỉ mục trong Word

Hướng dẫn chèn ghi chú foot note và chỉ mục index trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 27: cách chèn ghi chú, foot note và lập chỉ mục trong Word”

Office 365 – Bài 26: Cách tạo mục lục trong Word tự động và cập nhật lại mục lục

Cách tạo và cập nhập nội dung hoặc đánh số trang của mục lục tự động trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 26: Cách tạo mục lục trong Word tự động và cập nhật lại mục lục”

Office 365 – Bài 25: Cách thụt đầu dòng, thêm tab và căn chỉnh tab trong Word

Hướng dẫn cách thêm và căn chỉnh tab trình bày trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 25: Cách thụt đầu dòng, thêm tab và căn chỉnh tab trong Word”

Office 365 – Bài 24: Chia section, liên kết hoặc ngắt kết nối section trong Word

Cách trình bày theo section riêng biệt hoặc ngắt liên kết section trong Word.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 24: Chia section, liên kết hoặc ngắt kết nối section trong Word”

Office 365 – Bài 6: Cách mở chương trình Word, tạo, lưu và đóng tập tin trên máy tính hoặc trên mây

Hướng dẫn cách bật chương trình Word và sử dụng tạo tập tin, lưu trữ và đóng tập tin trên máy tính hoặc trên mây.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 6: Cách mở chương trình Word, tạo, lưu và đóng tập tin trên máy tính hoặc trên mây”

Office 365 – Bài 3: Cách cài đặt Office Offline

Hướng dẫn cách cài đặt bộ Office vào máy tính để sử dụng offline.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 3: Cách cài đặt Office Offline”

Office 365 – Bài 2: Cách mua và đăng nhập Office Online

Hướng dẫn cách mua bản quyền bộ Office Online và cách đăng nhập để sử dụng Office 365.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 2: Cách mua và đăng nhập Office Online”

Office 365 – Bài 1: giới thiệu khóa học

Giới thiệu tổng quan về khóa học Hướng dẫn tin học cơ bản, sử dụng bộ Office 365.

Đọc tiếp “Office 365 – Bài 1: giới thiệu khóa học”