Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

Bạn sẽ học được gì

  • Thành thạo kế toán trên Excel
  • Nâng cao các nghiệp vụ kế toán
  • Xây dựng được hệ thống kế toán riêng
  • Các kỹ thuật quan trọng để trình bày và bảo vệ trong lúc kiểm tra

 Đăng ký học Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

Đọc tiếp “Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel”

6 bước lập kế hoạch truyền thông Marketing từ A – Z

Lập kế hoạch truyền thông Marketing

Bạn sẽ học được gì

  • Tự tay thực hiện tốt các hoạt động truyền thông marketing
  • Tính toán và lựa chọn các loại hình truyền thông phù hợp với nguồn lực
  • Hiểu rõ bản chất của truyền thông marketing và kết hợp nhuần nhuyễn các công cụ truyền thông
  • Đủ khả năng xây dựng và lập kế hoạch truyền thông chi tiết và đầy đủ
  • Biết các xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả của kế hoạch truyền thông

Đăng ký học 6 bước lập kế hoạch truyền thông Marketing

Đọc tiếp “6 bước lập kế hoạch truyền thông Marketing từ A – Z”