Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

Bạn sẽ học được gì

  • Thành thạo kế toán trên Excel
  • Nâng cao các nghiệp vụ kế toán
  • Xây dựng được hệ thống kế toán riêng
  • Các kỹ thuật quan trọng để trình bày và bảo vệ trong lúc kiểm tra

 Đăng ký học:

Đọc tiếp “Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel”

6 bước lập kế hoạch truyền thông Marketing từ A – Z

Lập kế hoạch truyền thông Marketing

Bạn sẽ học được gì

  • Tự tay thực hiện tốt các hoạt động truyền thông marketing
  • Tính toán và lựa chọn các loại hình truyền thông phù hợp với nguồn lực
  • Hiểu rõ bản chất của truyền thông marketing và kết hợp nhuần nhuyễn các công cụ truyền thông
  • Đủ khả năng xây dựng và lập kế hoạch truyền thông chi tiết và đầy đủ
  • Biết các xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả của kế hoạch truyền thông

Đăng ký học ngay

Đọc tiếp “6 bước lập kế hoạch truyền thông Marketing từ A – Z”