Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5-6 tuổi| Thơ Chiếc cầu mới

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ, chủ đề Thơ chiếc cầu mới

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ Chiếc cầu mới. Cảm nhận đuợc nhịp điệu vui tươi của bài thơ.

– Chú ý nghe cô đọc thơ, Trả lời đuợc câu hỏi của cô.

– Giáo dục trẻ lòng yêu quý kính trọng cô chú công nhân.

Đọc tiếp “Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5-6 tuổi| Thơ Chiếc cầu mới”

Giáo án mầm non đề tài Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7

Lĩnh vực phát triển nhận thức, đề tài Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7

Bài giảng phát triển nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi, với chủ đề nghề nghiệp thông qua đề tài Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7. Trong bài học trẻ được tham gia các trò chơi đố vui. Giúp trẻ phát triển kĩ năng gộp và đếm trong phạm vi 7.


Đọc tiếp “Giáo án mầm non đề tài Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7”