Giáo án lĩnh vực PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Nặn đồ dùng nghề thợ xây

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho trẻ, chủ đề Nặn đồ dùng nghề thợ xây

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

-Trẻ biết gọi tên và nhận biết được các đặc điểm, hình dạng của đồ dùng nghề thợ xây

– Trẻ sử dụng các kỹ năng đã học như  nắn đất, chia đất, xoay tròn, ấn, miết để nặn đồ dùng nghề thợ xây

-Biết bảo vệ giữ gìn các công trình xây dựng

Đọc tiếp “Giáo án lĩnh vực PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Nặn đồ dùng nghề thợ xây”

Giáo án mầm non đề tài Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7

Lĩnh vực phát triển nhận thức, đề tài Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7

Bài giảng phát triển nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi, với chủ đề nghề nghiệp thông qua đề tài Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7. Trong bài học trẻ được tham gia các trò chơi đố vui. Giúp trẻ phát triển kĩ năng gộp và đếm trong phạm vi 7.


Đọc tiếp “Giáo án mầm non đề tài Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7”