Cách dọn dẹp ổ đĩa trong Windows để có thêm vùng trống

Sử dụng Disk cleanup dọn dẹp ổ đĩa để xóa bớt các file tạm và rác giúp có thêm dung lượng trống ổ đĩa trong Windows.