Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Vẽ bạn trai bạn gái

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, vẽ bạn trai bạn gái

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Trẻ biết  sử dụng các kĩ năng đã học để vẽ hình của bản thân, làm nổi bật khuôn mặt với sắc thái vui, cười, hóm hỉnh…

– Rèn kỹ năng tô màu ,bố cục cân đối trên giấy, phối màu khéo léo. Biết nhận xét tranh của mình và của bạn.

– Giáo dục trẻ có tính cẩn thận ,tỉ mỉ

Đọc tiếp “Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Vẽ bạn trai bạn gái”

Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Dạy hát đường và chân

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, dạy hát đường và chân

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ thuộc lời,biết tên bài hát, tên tác giả ,hiểu nội dung bài hát Đường và chân. Hát đúng giai điệu bài hát.

– Thể hiện giai điệu , nhịp điệu bài hát

– Trẻ hứng thú với giờ học, nghe lời cô. Biết nhiệm vụ, giữ gìn bảo vệ các giác quan.

Đọc tiếp “Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Dạy hát đường và chân”

Giáo án PTNT cho trẻ 5 – 6 tuổi| Gộp số lượng 6

Lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, Gộp số lượng 6

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng tạo thành nhóm có số lượng 6.

– Rèn kĩ năng gộp và đếm các nhóm số lượng trong phạm vi 6.

– Trẻ biết phối hợp với nhau hoàn thành yêu cầu của cô.

Đọc tiếp “Giáo án PTNT cho trẻ 5 – 6 tuổi| Gộp số lượng 6”

Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Bò bằng bàn tay cẳng chân

Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, bò bằng bàn tay cẳng chân

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-Trẻ biết bò bằng bàn tay cẳng chân. Bò đúng tư thế.

– Trẻ bò đúng kĩ thuật ( chân nọ, tay kia) mắt nhìn thẳng và bò về phía trước

-Giáo dục trẻ hòa đồng có tinh thần đoàn kết trong giờ học

Đọc tiếp “Giáo án PTTC cho trẻ 5 – 6 tuổi| Bò bằng bàn tay cẳng chân”

Giáo án PTNN cho trẻ 5 – 6 tuổi| Làm quen a, ă, â

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, làm quen a, ă, â

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ nhận biết phát âm đúng, rõ ràng chữ cái a, ă, â

– Rèn kỹ năng nhận biết ,so sánh ,phân biệt. Rèn luyện phát triển ngôn ngữ mạch lạc. Tìm đúng chữ a, ă, â trong từ

– Giáo dục trẻ ích lợi và cách giữ gìn các bộ phận trên cơ thể.

Đọc tiếp “Giáo án PTNN cho trẻ 5 – 6 tuổi| Làm quen a, ă, â”

Giáo án PTNT cho trẻ 5 – 6 tuổi| Các bộ phận trên cơ thể bé

Lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, các bộ phận trên cơ thể bé

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ biết được cơ thể gồm các bộ phận và các giác quan khác nhau. Phân biệt chức năng, nhiệm vụ của các giác quan.

– Biết sử dụng các giác quan để phân biệt sự vật hiện tượng xung quanh.

– Trẻ biết yêu quý, chăm sóc vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

Đọc tiếp “Giáo án PTNT cho trẻ 5 – 6 tuổi| Các bộ phận trên cơ thể bé”