Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5 – 6 tuổi| Làm quen o, ô, ơ

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ, chủ đề trường mầm non, làm quen o, ô, ơ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ nhận biết phát âm đúng, rõ ràng chữ cái o, ô, ơ .

– Rèn kỹ năng nhận biết ,so sánh ,phân biệt. Rèn luyện phát triển ngôn ngữ mạch lạc. Tìm đúng chữ O,Ô,Ơ trong từ

– Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

Đọc tiếp “Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5 – 6 tuổi| Làm quen o, ô, ơ”

Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5-6 tuổi| Thơ Chiếc cầu mới

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ, chủ đề Thơ chiếc cầu mới

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ Chiếc cầu mới. Cảm nhận đuợc nhịp điệu vui tươi của bài thơ.

– Chú ý nghe cô đọc thơ, Trả lời đuợc câu hỏi của cô.

– Giáo dục trẻ lòng yêu quý kính trọng cô chú công nhân.

Đọc tiếp “Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5-6 tuổi| Thơ Chiếc cầu mới”