Office 365 – Bài 4: Cách cài đặt One Drive và sử dụng đồng bộ tập tin

Hướng dẫn cài đặt One Drive và các sử dụng để đồng bộ tập tin từ máy tính lên mạng trên mây.

Khóa học trực tuyến tin học văn phòng giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Đăng ký học Làm chủ bộ Office 365

Trả lời