Giáo án lĩnh vực PTNN cho trẻ 5-6 tuổi| Thơ Chiếc cầu mới

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ, chủ đề Thơ chiếc cầu mới

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ Chiếc cầu mới. Cảm nhận đuợc nhịp điệu vui tươi của bài thơ.

– Chú ý nghe cô đọc thơ, Trả lời đuợc câu hỏi của cô.

– Giáo dục trẻ lòng yêu quý kính trọng cô chú công nhân.

Tải tài liệu tại: https://1clicks.net/OJR1j

Tham Khảo: Mầm Non Share

GV thực hiện: Đào Thị Yến My

Trả lời