Giáo án lĩnh vực PTNT| Trò chuyện ngày đến trường

Lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề trường mầm non,Trò chuyện về ngày hội đến trường

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ biết được ý nghĩa của ngày lễ khai giảng

– Kỹ năng nhận biết ghi nhớ có chủ định.  Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp

– Thể hiện niềm vui thích đến trường, lớp. Kính trọng các cô, quý mến bạn bè, giữ gìn bảo vệ đồ dùng đồ chơi

Tải tài liệu tại đây: https://1clicks.net/RKnK

Tham khảo: Mầm Non Share

GV thực hiện: Đào Thị Yến My