Quy tắc 5 không 3 có để bảo vệ trẻ – MN Quốc tế Marie Curie

Quy tắc 5 không 3 có để bảo vệ trẻ của Trường Mầm non Quốc tế Marie Curie

Quy tắc bảo vệ trẻ giúp cho phụ huynh, cô giáo có thể trang bị cho trẻ để tránh những điều rủi ro làm ảnh hưởng đến trẻ. Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất.

Tham khảo: Mầm Non Share