Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Dạy hát đường và chân

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề bản thân, dạy hát đường và chân

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ thuộc lời,biết tên bài hát, tên tác giả ,hiểu nội dung bài hát Đường và chân. Hát đúng giai điệu bài hát.

– Thể hiện giai điệu , nhịp điệu bài hát

– Trẻ hứng thú với giờ học, nghe lời cô. Biết nhiệm vụ, giữ gìn bảo vệ các giác quan.

Tải tài liệu tại đây: Giáo án PTTM cho trẻ 5 – 6 tuổi| Dạy hát đường và chân

Tham khảo: Mầm Non Share

GV thực hiện: Đào Thị Yến My

Trả lời