Office 365 – Bài 20: Cách chèn Header, Footer và ngắt trang giấy

Hướng dẫn chèn Header đầu trang, Footer cuối trang và ngắt trang văn bản.

Khóa học trực tuyến tin học văn phòng giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Đăng ký học Làm chủ bộ Office 365

    Trả lời