Chủ đề con vật gần gũi: Bé vẽ con gà trống

Chủ đề: Con vật gần gũi

Đề tài: Bé vẽ con gà trống

Nhóm lớp: Mầm

 

  1. Mục đích yêu cầu:

– Bé nhận biết hình dáng, đặc điểm đặc trưng của con gà trống.

– Rèn luyện khả năng cầm bút, vẽ các đừng tròn, đường thẳng, đường cong.

– Phát triển khả năng sáng tạo trong việc sử dụng và phối hợp màu sắc.

– Hứng thú, chủ động tham gia vào các hoạt động nghệ thuật

Đọc tiếp “Chủ đề con vật gần gũi: Bé vẽ con gà trống”