Giáo án PTNT cho trẻ 5 – 6 tuổi | Tách gộp phạm vi 5

Lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 5 – 6 tuổi, chủ đề trường mầm non,Tách gộp trong phạm vi 5

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

– Trẻ biết  tách-gộp trong phạm vi 5 bằng nhiều cách khác nhau

– Luyện kỹ năng tách -gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 5, bằng các cách khác nhau

– Trẻ trật tự trong giờ học và biết chia sẻ, hợp tác cùng các bạn, biết yêu

quí và giữ gìn các đồ chơi trong lớp.

Đọc tiếp “Giáo án PTNT cho trẻ 5 – 6 tuổi | Tách gộp phạm vi 5”