Office 365 – Bài 9: Bật/Tắt kiểm tra chính tả ngôn ngữ trong văn bản

Cách bật hoặc tắt kiểm tra chính tả trong bộ Office soạn thảo văn bản.

Khóa học trực tuyến tin học văn phòng giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Đăng ký học Làm chủ bộ Office 365